Cennik

TŁUMACZENIA PISEMNE

USŁUGI PODSTAWOWE

Rodzaj tłumaczenia

Stawka za stronę*

tryb zwykły

(do 6 stron* na dobę)

Stawka za stronę

tryb pilny

(7-10 stron na dobę)

Stawka za stronę

tryb ekspresowy

(Powyżej 10 stron na dobę)

j. niemiecki –

j. polski
40-50 zł
od 50 zł

Wycena indywidualna

j. polski –

j. niemiecki
43-55 zł
od 55 zł


* Strona obliczeniowa tłumaczenia niepoświadczonego (tzw. zwykłego) obejmuje 1600 znaków ze spacjami.

* Strona obliczeniowa tłumaczenia poświadczonego (tzw. przysięgłego) obejmuje 1125 znaków ze spacjami.


Wszystkie ceny są cenami brutto.


Wycena tłumaczenia jest bezpłatna. W celu otrzymania wyceny proszę przesłać tekst w wersji elektronicznej lub w formie skanu na adres biuro@wordmag.pl

 

OFERTA SPECJALNA - REALIZACJA W CIĄGU 1-2 DNI ROBOCZYCH

  • tłumaczenie kompletu dokumentów samochodowych (bez umowy sprzedaży) - 100 zł
  • tłumaczenie zaświadczenia NIP/REGON/VAT - 50 zł
  • tłumaczenie wpisu do CEIDG - 100 zł
  • tłumaczenie odpisu z KRS - od 200 zł
  • tłumaczenie dyplomu wyższej uczelni (bez suplementu) - 50 zł
  • tłumaczenie suplementu do dyplomu - 300-500 zł
  • tłumaczenie świadectwa maturalnego OKE - 50 zł
  • tłumaczenie świadectwa ukończenia liceum - 100 zł
  • tłumaczenie skróconego odpisu aktu urodzenia/małżeństwa/zgonu - 50 zł

Wszystkie ww. ceny są cenami brutto.USŁUGI DODATKOWE

Poświadczenie 1 strony* tłumaczenia dostarczonego przez Klienta

50% stawki określonej w trybie zwykłym

Tłumaczenie 1 strony* rękopisu

Stawka w określonym trybie + 20%

Dodatkowy egzemplarz tłumaczenia poświadczonego

20% stawki określonej w trybie zwykłym


 

TŁUMACZENIA USTNE


KORZYSTNE ROZLICZENIE

Rozliczenie za 2-godzinne bloki - a nie powszechnie przyjęte 4-godzinne bloki)


Pierwszy blok 2 godzin

300 zł

Kolejna rozpoczęta godzina pracy

150 zł


Podane ceny są cenami brutto.


KURSY JĘZYKOWE


Grupy 2-5 osób
JĘZYK
OGÓLNY

JĘZYK BIZNESOWY

JĘZYK PRAWNICZY


Stawka za 45 minut zajęć


50 zł
70 zł
100 złPowyższy cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu cywilnego.