Cennik

TŁUMACZENIA PISEMNE

USŁUGI PODSTAWOWE

Rodzaj tłumaczenia

Stawka za stronę*

tryb zwykły

(do 6 stron* na dobę)

Stawka za stronę

tryb pilny

(7-10 stron na dobę)

Stawka za stronę

tryb ekspresowy

(Powyżej 10 stron na dobę)

j. niemiecki –

j. polski
od 30 zł
od 40 zł

Wycena indywidualna

j. polski –

j. niemiecki
od 35 zł
od 45 zł


* Strona obliczeniowa tłumaczenia niepoświadczonego (tzw. zwykłego) obejmuje 1600 znaków ze spacjami.

* Strona obliczeniowa tłumaczenia poświadczonego (tzw. przysięgłego) obejmuje 1125 znaków ze spacjami.


Podane ceny są cenami netto, do których należy doliczyć 23% VAT.

Wszystkie ceny podlegają negocjacji.


Wycena tłumaczenia jest bezpłatna. W celu otrzymania wyceny proszę przesłać tekst w wersji elektronicznej lub w formie skanu na adres biuro@wordmag.pl

 

OFERTA SPECJALNA - REALIZACJA W CIĄGU 1-2 DNI ROBOCZYCH

  • tłumaczenie kompletu dokumentów samochodowych - 80-100 zł
  • tłumaczenie zaświadczenia NIP/REGON/VAT - 40 zł
  • tłumaczenie wpisu do CEIDG - 80 zł
  • tłumaczenie odpisu z KRS - od 180 zł
  • tłumaczenie dyplomu wyższej uczelni (bez suplementu) - 40 zł
  • tłumaczenie suplementu do dyplomu - 200-300 zł
  • tłumaczenie świadectwa maturalnego OKE - 40 zł
  • tłumaczenie świadectwa ukończenia liceum - 80 zł
  • tłumaczenie skróconego odpisu aktu urodzenia/małżeństwa/zgonu - 40 zł

Wszystkie ww. ceny są cenami netto, do których należy doliczyć 23% VAT.USŁUGI DODATKOWE

Poświadczenie 1 strony* tłumaczenia dostarczonego przez Klienta

50% stawki określonej w trybie zwykłym

Tłumaczenie 1 strony* rękopisu

Stawka w określonym trybie + 20%

Dodatkowy egzemplarz tłumaczenia poświadczonego

20% stawki określonej w trybie zwykłym


 

TŁUMACZENIA USTNE


KORZYSTNE ROZLICZENIE

Klient płaci za pracę tłumacza w rozliczeniu godzinowym, a nie w powszechnie przyjętym rozliczeniu za 4-godzinne bloki – jest to opłata za rzeczywistą pracę tłumacza


Pierwsza rozpoczęta godzina pracy

150 zł

Kolejna rozpoczęta godzina pracy

100 zł


Podane ceny są cenami netto, do których należy doliczyć 23% VAT


OFERTA SPECJALNA

Tłumaczenie poświadczone aktu notarialnego tylko 150 zł netto za każdą godzinę!


KURSY JĘZYKOWE


Grupy 2-5 osób
JĘZYK
OGÓLNY

JĘZYK BIZNESOWY

JĘZYK PRAWNICZY


Stawka za 45 minut zajęć


50 zł
70 zł
100 zł


Wszystkie ceny podlegają negocjacji.


Powyższy cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu cywilnego.