Tłumaczenia pisemne

TŁUMACZENIA PRZYSIĘGŁE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO


 • pisma procesowe, wyroki, postanowienia, decyzje organów sądownictwa i administracji państwowej
 • dokumentacja związana z obsługą prawną firm
 • dokumenty rejestracyjne spółek
 • akty prawne
 • akty notarialne
 • umowy
 • dokumenty urzędowe i firmowe
 • świadectwa, dyplomy, certyfikaty
 • dokumenty samochodowe (dowód rejestracyjny, karta pojazdu, umowa sprzedaży, faktura)

SZANUJĘ CZAS MOICH KLIENTÓW!

Dokumenty, które mają zostać poświadczone, są tłumaczone na podstawie czytelnego skanu oryginału przesłanego na adres mailowy biuro@wordmag.pl. Klient okazuje oryginał dokumentu przy odbiorze tłumaczenia przysięgłego.

Na życzenie Klienta tłumaczenie jest dostarczane do jego siedziby.


SPECJALISTYCZNE TŁUMACZENIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

 

 • prawo
 • podatki
 • rachunkowość/finanse
 • ubezpieczenia
 • reklama&marketing
 • Unia Europejska
 • transport
 • rolnictwo/ochrona środowiska
 • inne

Gwarancja spójności terminologicznej dzięki stosowaniu programów wspomagających proces tłumaczenia (CAT).
Tłumaczenie z zastosowaniem terminologii obowiązującej w danej branży, zgodnie ze wskazówkami Klienta
Niezawodność i terminowość – tłumaczenia są zawsze wykonywane w terminie uzgodnionym z Klientem.