Tłumaczenia ustne

  • tłumaczenia konsekutywne
  • tłumaczenia symultaniczne

  • tłumaczenia szeptane

TŁUMACZENIA PRZYSIĘGŁE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

  • tłumaczenia aktów notarialnych
  • tłumaczenia posiedzeń zarządu, rady nadzorczej
  • tłumaczenia na zlecenie organów sądownictwa i administracji państwowej

UWAGA! Korzystne rozliczenie przysięgłych tłumaczeń ustnych – Klient płaci za pracę tłumacza w rozliczeniu godzinowym, a nie w powszechnie przyjętym rozliczeniu za 4-godzinne bloki – zobacz Cennik.


KOMPLEKSOWA OBSŁUGA JĘZYKOWA KONFERENCJI: tłumaczenie pisemne materiałów + tłumaczenie ustne podczas konferencji